Finansal Yönetimin Amacı

Finansal yönetim ile işletme yönetimi birbirini tamamlayan iki özellik niteliği taşımaktadır. İkisi de birbirinde ayrı düşünülemezler.

Finansal Yönetimin Amacı
Finansal Yönetimin Amacı admin

Finansal yönetim ile işletme yönetimi birbirini tamamlayan iki özellik niteliği taşımaktadır. İkisi de birbirinde ayrı düşünülemezler. Finansal yönetimin amacı aslında büyük ölçüde işletmenin amaçları ile aynı doğrultuda bulunmaktadır.

Finansal yönetimlerin amaçları

Mal üreterek ve hizmet sağlayarak toplumun refah düzeyini arttırmak,

İşletmede istihdamı yani başka bir deyiş ile çalışma alanını sürekli olarak sağlamak,

İşletmenin de sürekliliğini sağlamak,

Üretimi arttırmanın yanı sıra aynı zamanda satışları da arttırmak,

İşletme üretilen mal ve sağlanan hizmetlerin yanı sıra bunların pazarlanacağı pazar payını arttırmak,

İşletmenin hacminin sürekli olarak büyümesini sağlamak,

İşletmenin kar oranını olabildiğince en üst düzeye çıkarmak,

İşletmenin piyasa değerini de kar değeri gibi en üst düzeyde tutmak.

İşletmelerin amaçları arasında finansal anlamda bakıldığında en öp planda olan amaç işletmenin karının en yüksek seviyede tutulması gerektiği düşünülebilir. Ancak finansal anlamda yönetimin birincil amacı bu değildir. Karı en üst seviyeye ulaştırmak değil, işletmenin piyasadaki değerinin en yükseğe çıkması finansal anlamda en önde tutulan amaçlardan biridir. Karın en üst düzeye çıkarılması ve piyasada bulunan değerin üst seviyede olması üç özellik açısında farklılık göstermektedir. Bu özellikler şunlardır;

1) Zamanlama

2) Karlılık

3) Risktir

Bu üç faktörün önemi

Zamanlama, aslına bakılacak olunur ise paranın zaman ile ilgili bağından dolayı önem taşımaktadır. Bugün elde edilmiş olan 1 TL, her zaman için gelecekte elde edilecek olan 1 TL'den daha değerli olmuştur ve böyle de olmaya devam edecektir. Risk anlamında değerlendirilecek olduğunda ise, risk ile getiri arasında doğru orantılı bir akış olduğu söylenebilir. Kar beklentisi risk oranı arttıkça artış göstermekte iken, risk düştükçe de kar beklentisi oranı düşmektedir. İşletme yönetimi zaman zaman karı arttırma amacı ile aldığı riskleri arttırıcı politika izlemektedir. Ancak tabi ki bu riskli yatırımların başarısızlık ile de sonuçlaması söz konusudur. Bu anlamda da büyük zararlar ile karşılaşılacaktır. Bu anlamda en önemli konu finans alanında çalışmayı sürdüre kişilerin karlılık ver risk alma konusu arasında kuracakları dengedir. Bu ikisi arasında dengeli bir şekilde kurulacak olan bağ kar beklenti oranında artışı sağlayacaktır. 

finansal yönetim
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X